Valitse kieli

Lennä lämmöllä – Aeronaut!     Tilaa tästä

Aeronaut Lentoyhtiötiedote rev. 03.06.2024

Arvoisa asiakas. Kuluttajansuojan ja matkustajanoikeuksien vuoksi haluamme saattaa tietoonne muutamia tärkeitä asioita tavastamme hoitaa kaupallista lentotoimintaa.

Lentotoiminta

Kaupalliseksi ilmakuljetukseksi katsotaan ilma-aluksen käyttäminen matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen maksua tai muuta korvausta vastaan. Kaupallista ilmakuljetusta saa harjoittaa vain Traficomin myöntämän luvan mukaisesti. Kaupallista ilmakuljetusta koskee tiukemmat ja lukuisammat määräykset kuin lentotyötä tai yksityislentotoimintaa. Määräyksillä varmistetaan, että matkustajat, rahti ja yritysten henkilökunta pääsevät turvallisesti määränpäähänsä. Aeronaut on toiminut vsta 1989 asti ollen toistaiseksi vanhin palvelun tarjoaja alallaan.

 

Lentotoimintalupa Air Operation Certificate - AOC

Kaupalliseen ilmakuljetukseen tarvitaan Traficomin myöntämä lentotoimintalupa. Kaupallisella ilmakuljetuksella tarkoitetaan mm. matkustajien kuljetusta maksua tai muuta korvausta vastaan. Kaupalliseksi ilmakuljetukseksi katsotaan myös yleisölennätykset.

Kaupallista ilmakuljetusta koskevat vaatimukset kuumailmapallojen osalta on julkaistu ilmailun säädöksissä.

Kaikessa lentotoimintaluvan tarkoittamassa lentotoiminnassa ja siihen liittyvässä mainonnassa ym. on käytettävä ainoastaan sitä luvan haltijan nimeä, joka on luvassa mainittu.

Aeronaut käyttää vain omaa nimeään em. tarkoituksiin.

Harjoittamamme yleisölentotoiminta on niiltäkin osin viranomaissäädösten mukaista.

AERONAUTin lentotoiminta-asiakirja on no: FI.DEC.BOP.0001. 

Lentotoimintalupaa varten lentoyhtiöllä on oltava ilmailuviranomaisen hyväksymä organisaatio ja sen vastuuhenkilöt. Määräyksissä on asetettu nimetyille vastuuhenkilöille koulutukseen ja kokemukseen liittyviä vaatimuksia. Vastuuhenkilöiltä edellytetään lisäksi Traficomin hyväksyntää tehtäviinsä.

 

Aeronautin Lentotoimintaorganisaatio

Vastuullinen johtaja Markku Sipinen
Lentotoiminnanjohtaja Markku Sipinen

 

Aeronautin Huoltotoimintaorganisaatio

Huoltotoiminnan johtaja Markku Sipinen
Aeronautin Laatupäällikkö Markku Sipinen

 

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta

Kaupallisen lentotoiminnan ilma-alukset, toisin kuin yksityislentotoiminnassa, on oltava ns. valvotussa ympäristössä. Se edellyttää että ilma-aluksen lentokelpoisuuden hallinnasta vastaa ilmailuviranomaisen hyväksymä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Lisäksi huoltotoimenpiteet on tehtävä EASA-huolto-organisaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että huollot on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen (Traficom) hyväksymän F/145-huoltotoimintaorganisaation toimesta. Ilma-aluksella tulee olla ilmailuviranomaisen hyväksymä, Part-M vaatimusten mukainen, huolto-ohjelma.
Aeronautin jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaa WeFly Oy FI.CAMO.0046. Tämän lisäksi Aeronautilla on Ultramagic-kuumailmapallojen edustajana suora yhteys pallovalmistajaan.

Tällä järjestelyllä varmistamme myös tehokkaimman mahdollisen huolto- ja ylläpitopalvelun asiakkaillemme, jotka ovat valinneet kalustokseen johtavan Ultramagic-brändin tuotteet.

 

Vakuutukset

Aeronautin kaupallisen lentotoiminnan vakuutukset ovat viranomaissäädösten edellyttämät.

 

AERONAUTin lentokalusto

Ultramagic S-130, OH-IOO
Ultramagic T-210, OH-OLO
Ultramagic M-145, OH-FIN

 

AERONAUTin lentäjät

Markku Sipinen BPL, pPL(A), FI(A), FI(BP) FE(A), FE(B), CRI(A) kokemus > 4000 h
 

 

AERONAUTin tietosuojaseloste

Rev0 25.05.2018

AERONAUTin markkinointi- ja asiakaspalvelu

1. Rekisterinpitäjä

AERONAUT Tmi om. Markku Sipinen

Y-tunnus: 09945836

Hiskinkuja 7

41160 Tikkakoski

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Sipinen, markku.sipinen(at)AERONAUT.fi.

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

AERONAUT markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja AERONAUT.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Voimme lähettää sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja mahdollisia muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot AERONAUTn verkkosivustoilla ja -palveluissa
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen AERONAUTiin. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät AERONAUTin palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut esimerkiksi yleisölennolle tai tarjoamaamme koulutukseen.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi AERONAUTn sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös AERONAUTn ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

 

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy AERONAUTin valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojesi poistamista;
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt seuraavilla yhteystiedoilla:
AERONAUT
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Markku Sipinen
markku.sipinen(at)aeronaut.fi

AERONAUT vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla (rev.).