Lennä lämmöllä – Aeronaut!     Tilaa tästä

Aeronaut Lentoyhtiötiedote rev. 25.04.2013

Arvoisa asiakas. Kuluttajansuojan ja matkustajanoikeuksien vuoksi haluamme saattaa tietoonne muutamia tärkeitä asioita tavastamme hoitaa kaupallista lentotoimintaa.

 

Lentotoiminta

Kaupalliseksi ilmakuljetukseksi katsotaan ilma-aluksen käyttäminen matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen maksua tai muuta korvausta vastaan. Kaupallista ilmakuljetusta saa harjoittaa vain Trafin myöntämän luvan mukaisesti. Kaupallista ilmakuljetusta koskee tiukemmat ja lukuisammat määräykset kuin lentotyötä tai yksityislentotoimintaa. Määräyksillä varmistetaan, että matkustajat, rahti ja yritysten henkilökunta pääsevät turvallisesti määränpäähänsä. Aeronaut on toiminut vsta 1989 asti ollen toiseksi vanhin palvelun tarjoaja alallaan.

 

Lentotoimintalupa Air Operation Certificate - AOC

Kaupalliseen ilmakuljetukseen tarvitaan Trafi Ilmailun myöntämä lentotoimintalupa. Kaupallisella ilmakuljetuksella tarkoitetaan mm. matkustajien kuljetusta maksua tai muuta korvausta vastaan. Kaupalliseksi ilmakuljetukseksi katsotaan myös yleisölennätykset.

Kaupallista ilmakuljetusta koskevat vaatimukset kuumailmapallojen osalta ovat ilmailumääräyksessä OPS M2-10.

Lentotoimintalupa on aina määräaikainen.

Kaikessa lentotoimintaluvan tarkoittamassa lentotoiminnassa ja siihen liittyvässä mainonnassa ym. on käytettävä ainoastaan sitä luvan haltijan nimeä, joka on luvassa mainittu.

Aeronaut käyttää vain omaa nimeään em. tarkoituksiin.

Harjoittamamme yleisölentotoiminta on niiltäkin osin viranomaissäädösten mukaista.

AERONAUTin lentotoimintalupa on No B1/2012. Se on voimassa 28. 02. 2015 asti, jolloin se on viimeistään uudistettava.

Lentotoimintalupaa varten lentoyhtiöllä on oltava ilmailuviranomaisen hyväksymä organisaatio ja sen vastuuhenkilöt. Määräyksissä on asetettu nimetyille vastuuhenkilöille koulutukseen ja kokemukseen liittyviä vaatimuksia. Vastuuhenkilöiltä edellytetään lisäksi Trafin hyväksyntää tehtäviinsä.

 

Aeronautin Lentotoimintaorganisaatio

Vastuullinen johtaja Markku Sipinen
Lentotoiminnanjohtaja Markku Sipinen

 

Aeronautin Huoltotoimintaorganisaatio

Huoltotoiminnan johtaja Markku Sipinen
Aeronautin Laatupäällikkö Markku Sipinen

 

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta

Kaupallisen lentotoiminnan ilma-alukset, toisin kuin yksityislentotoiminnassa, on oltava ns. valvotussa ympäristössä. Se edellyttää että ilma-aluksen lentokelpoisuuden hallinnasta vastaa ilmailuviranomaisen hyväksymä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, lisäksi huoltotoimenpiteet on tehtävä EASA-huolto-organisaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että huollot on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen (TraFi) hyväksymän F/145-huoltotoimintaorganisaation toimesta. Ilma-aluksella tulee olla ilmailuviranomaisen hyväksymä, Part-M vaatimusten mukainen huolto-ohjelma. Ilma-aluksiemme sekä niiden osien huoltotoiminnat tehdään pääsääntöisesti Arctic AirService ky:n (FI.MF.003) Tikkakosken toimipisteessä. Aeronautin jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaa GI-Palvelut Oy (FI.MG.0027). Tämän lisäksi Aeronautilla on Ultramagic-kuumailmapallojen edustajana suora yhteys pallovalmistajaan.

Tällä järjestelyllä varmistamme myös tehokkaimman mahdollisen huolto- ja ylläpitopalvelun asiakkaillemme, jotka ovat valinneet kalustokseen johtavan Ultramagic-brändin tuotteet.

 

Vakuutukset

Aeronautin kaupallisen lentotoiminnan vakuutukset ovat viranomaissäädösten edellyttämät.

 

AERONAUTin lentokalusto

Ultramagic S-130, OH-IOO
Ultramagic T-210, OH-OLO
Ultramagic M-77,  OH-YIT

 

AERONAUTin lentäjät

Markku Sipinen BPL, CPL(A), FI(A), FI(BP) FE(A), FE(B), CRI(A) kokemus > 4000 h
Jari Salmela BPL, FI(BP)* kokemus >200 h

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd